Om Kollberg & Enqvist AB

Genom att anlita Kollberg & Enqvist, rådgivare inom pension, kan du känna dig trygg och vara säker på att du får bästa möjliga råd.

  • Vi erbjuder olika former av konsultuppdrag i pensionsfrågor. (Utvärderingar, utredningar, upphandlingar, analyser, strategier m.m.)

  • Vi erbjuder pensionsrådgivning till ditt företag och era anställda och till dig som privatperson / egenföretagare.

  • Vi erbjuder pensioneringsrådgivning / pensionsplanering till dig som har funderingar eller planer på att gå i pension eller vill trappa ner din arbetstid.

  • Vi erbjuder professionellt råd - Second Opinion. Det vill säga vi hjälper dig eller ditt företag med professionella råd kring pensioner och andra närliggande områden.


Självklart är vi InsureSec-licensierade.


Tillstånd

Vi är registrerade hos Finansinspektionen och innehar erforderliga tillstånd samt ansvarsförsäkring. För ytterligare information se Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.


Klagomålshantering

Om du är missnöjd med hur vår tjänst utförts är det viktigt att du omgående vänder dig till din kontaktperson på Kollberg & Enqvist AB och framför dina synpunkter.   Mer...


Hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är en EU-förordning och gäller därmed som lag i alla EU:s medlemsländer. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter. Du kommer också att få vissa rättigheter i samband med detta. Bland annat har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas. Du har också, som huvudregel, rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt personuppgifter raderade. Det finns också en möjlighet att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade. Läs mer


"Om jag hade träffat er innan jag startade mitt pensionssparande hade jag sparat många sköna tusenlappar. Men bättre sent än aldrig." /Karin
"Det här var precis de råd jag var ute efter. Tack vare er kommer jag att få mer i pension så länge jag lever." /Bengt
"Det här var bättre än jag trodde." /Michael