Under rådande Corona/Covid-19 pandemi erbjuder vi telefon-/videomöten.

Pensionsplanering - 54 Plus

Börjar du fundera över din pensionering?

Har du planer på att gå helt eller delvis i pension?

Hur kan / bör du planera uttag av din pension?

Pensionsplanering - 54 Plus är tjänsten för dig som vill ha oberoende / opartisk rådgivning kring dina pensioner (allmän pension, tjänstepension, privat pension m.m.) för att på bästa sätt planera för att gå i pension.

(Läs mer om ämnet och oss i Morningstars artikel: Sverige behöver fler pensioneringsrådgivare)


Pensionsplanering - 54 Plus   ger dig bl.a. svar på följande:

  • Vad har jag för pensioner (allmän pension, tjänstepension, privat pension m.m.)?

  • Hur mycket får jag i pension?

  • Hur påverkas min pension om jag minskar min arbetstid / arbetar deltid?

  • Hur stor blir min pension om jag väljer att gå i pension före alternativt efter 65?

  • Hur kan jag ta ut min pension på bästa sätt?

  • Hur kan jag ta ut min pension på ett skatteeffektivt sätt?

  • Bör jag ändra inriktningen i förvaltningen av min pension för att minska risken att mitt pensionskapital minskar?

  • Hur påverkas min pension om jag har återbetalningsskydd / efterlevandeskydd?

  • Hur går jag tillväga rent praktiskt för att få ut min pension?


Dessa och många andra frågor kanske du ställer dig och det är just det som vi är specialiserade på att hjälpa dig med. Vi är väl insatta i arbetsmarknadens olika pensionsavtal såsom KAP-KL, ITP, KTP, FTP, PA 03, SAF-LO, PA-KFS m.m.

Vi vågar påstå att ett möte med oss alltid lönar sig!


Vad ingår i Pensionsplanering - 54 Plus?

Informationsinhämtning (familj, inkomst, sparande, lån m.m.) för att skapa oss en bild av din situation #
Inhämta information om dina pensioner (allmän pension, tjänstepension, privat pension m.m.) #
Analys och skriftlig sammanställning över dina pensioner #
Video- eller telefonmöte #
Individuella råd och rekommendationer #
Förslag på optimalt pensionsuttag baserat på den information du lämnat oss och de önskemål du har #
"Om jag hade träffat er innan jag startade mitt pensionssparande hade jag sparat många sköna tusenlappar. Men bättre sent än aldrig." /Karin
"Det här var precis de råd jag var ute efter. Tack vare er kommer jag att få mer i pension så länge jag lever." /Bengt
"Det här var bättre än jag trodde." /Michael