Pensionsrådgivning - Företag

Vi erbjuder Pensionsrådgivning - Företag, pensionsrådgivning för ditt företag och era anställda.

För företaget kan det innebära att vi hjälper till att utforma en policy hur förmåns- / försäkringspaketet ska se ut. Vem som ska omfattas, nivå på förmåner, vad ska gälla vid föräldraledighet / tjänstledighet etc.

Tillsammans kommer vi överens om nivån och omfattningen på rådgivningen.

Rådgivningen till anställda kan ske antingen i form av digitalt möte, gruppmöte eller individuellt möte.


Några exempel på rådgivningsuppdrag:

  • Ditt företag har anställda som valt Alternativ ITP (s.k. tiotaggarlösning). Avgifterna i dessa har visat sig vara onödigt höga varför ni vill erbjuda de anställda bättre alternativ. Ett av alternativen som ska erbjudas är s.k. Förstärkt ITPK genom Collectum med låga avgifter. För att de anställda ska kunna fatta beslut om vilket alternativ som bäst passar honom/henne vill ni ha hjälp med individuell rådgivning.

  • Ditt företag sköter er pensionsplan själv men vill ha hjälp med en extern rådgivning för era anställda som omfattar både Allmän pension, företagets egen tjänstepension, privat pension samt övrigt privat personförsäkringsskydd.

  • Ditt företag saknar kollektivavtal och har ingen skyldighet att ha någon tjänstepension för er personal. Ni vill vara en attraktiv arbetsgivare och har därför bestämt att ni vill ha en konkurrenskraftig pensions- och försäkringslösning för dem. Ni vill ha hjälp med att ta fram ett konkret förslag. Samtliga anställda ska få individuell rådgivning.

  • Ditt företag har kollektivavtal och är anslutna till tjänstepensionen ITP (ITP1 och/eller ITP2) och ni vill ha hjälp med rådgivning för era anställda.

Detta är några exempel på kundföretag som vi arbetar med idag, men givetvis kan ditt företag ha helt andra önskemål och krav. Hör gärna av er till oss för ett samtal och möte där vi närmare kan beskriva vad vi kan erbjuda.