Erbjudande om rabatterad Pensionsrådgivning som medlem i Vision

Grattis, som medlem i Vision får du 15% rabatt på våra rådgivningstjänster!

Passa på att ta kontrollen över dina pensioner och övriga personförsäkringar.

Vi erbjuder olika typer av oberoende * rådgivning beroende på vilket skede av livet du befinner dig i:

Pensionsrådgiving Privat - Passar dig som har minst 10 år kvar till pension och som vill ha oberoende rådgivning kring dina pensioner och övrigt försäkringsskydd (sjukdom, efterlevandeskydd, olycksfall m.m.)

Pensionsplanering 54 Plus - Passar dig som börjar fundera på att gå i pension och som vill ha oberoende råd och tips hur du på ett smart sätt kan planera uttag av din pension.

(Läs mer om ämnet och oss i Morningstars artikel: Sverige behöver fler pensioneringsrådgivare)

* Med oberoende menar vi att denna tjänst betalas av dig som kund och vi kommer inte att sälja några försäkringar eller investeringar/placeringar till dig.


Pensionsrådgivning - Privat   ger dig bl.a. svar på följande:

 • Hur ser min pensionssituation ut och hur kan jag påverka den?

 • Hur kan jag spara till min pension?

 • Hur är mina pensionspengar placerade och vilka alternativ finns?

 • Hur påverkas min/familjens ekonomi om jag blir långtidssjuk?

 • Hur påverkas familjens ekonomi om jag avlider?

 • Hur är jag skyddad om jag drabbas av ett olycksfall på fritiden eller på arbetet?


Pensionsplanering - 54 Plus   ger dig bl.a. svar på följande:

 • Vilka pensioner (allmän pension, tjänstepension, privat pension m.m.) har jag?

 • Hur mycket får jag i pension?

 • Hur stor blir min pension om jag väljer att gå i pension före alternativt efter 65?

 • Hur kan jag ta ut min pension på bästa sätt?

 • Hur kan jag ta ut min pension på ett skatteeffektivt sätt?

 • Bör jag ändra inriktningen i förvaltningen av min pension för att undvika att mitt pensionskapital minskar?

 • Hur påverkas storleken på min pension om jag har återbetalningsskydd / efterlevandeskydd?

 • Hur går jag tillväga rent praktiskt för att få ut min pension?


Dessa och många andra frågor kanske du ställer dig och det är just det som vi är specialiserade på att hjälpa dig med! Vi är väl insatta i arbetsmarknadens olika pensionsavtal såsom KAP-KL, ITP, PA-KFS m.fl.


Så här går en rådgivning till:

 • Du ger oss skriftlig tillåtelse, via fullmakt, att inhämta information om dina pensioner och övriga personförsäkringar

 • Du får svara på ett antal frågor (civilstånd, inkomst, sparande, lån m.m.) så att vi kan skapa oss en bild av din situation

 • Vi samlar in, analyserar och sammanställer dina pensioner och övrigt personförsäkringsskydd i en skriftlig dokumentation

 • Du får individuella råd och rekommendationer utifrån din unika situation

 • Video- eller telefonmöte

Exempel på priser (Pensionsrådgivning - Privat / Pensionsplanering - 54 Plus): 5090 kr med 15% medlemsrabatt.

Vision har inget ansvar för tjänster utförda av Kollberg & Enqvist AB.


Vi vågar påstå att ett möte med oss alltid lönar sig!


"Jag borde inte ha lyssnat på vänner och bekanta. Jag är glad att jag fick kontakt med er och att ni kunde hjälpa mig." /Irina
"Det här var precis de råd jag var ute efter. Tack vare er kommer jag att få mer i pension så länge jag lever." /Bengt
"Det här var bättre än jag trodde." /Michael